Informacje o polityce prywatności firmy Panasonic

Informacje o polityce prywatności firmy Panasonic
Panasonic w pełni szanuje prywatność i dane osobowe użytkownika. Przestrzegamy przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Niniejsze Informacje o polityce prywatności przedstawiają sposoby, w jakie wykorzystujemy gromadzone informacje na temat użytkownika — tzw. „dane osobowe” (wyjaśnienie tego terminu znajduje się poniżej). Naszym zamiarem było szczegółowe wyjaśnienie wszystkich aspektów postępowania z danymi, tak aby umożliwić użytkownikowi szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat danego zagadnienia, należy kliknąć odpowiedni link. (Jeśli nie znaleziono wymaganych informacji, można przesłać nam wiadomość e-mail na adres info.peweu@eu.panasonic.com.)
Niniejsze Informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do urządzeń, produktów, witryn internetowych i aplikacji, które zawierają odwołanie lub link do tych informacji (łącznie określanych jako „Usługi”), oraz obowiązują niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, czy też innego urządzenia.
Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności można uzyskać, klikając poniższe linki:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Co to są Dane osobowe?
 3. Jakie Dane osobowe dotyczące użytkownika są gromadzone przez Panasonic?
  1. Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkownika
  2. Informacje na temat korzystania przez użytkownika z Usług
  3. Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych
  4. Inne sposoby zbierania Danych osobowych użytkownika
 4. Jakie są podstawy prawne korzystania z Danych osobowych użytkownika ?
 5. Jak wykorzystujemy dane użytkownika?
 6. Komu ujawniamy dane użytkownika?
 7. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika?
 8. Dostęp do Danych osobowych użytkownika i przysługujące mu prawa
 9. Przechowywanie danych — okres przechowywania Danych osobowych użytkownika
 10. Linki i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych Usługach
 11. Pliki cookie
 12. Opcje wybrane przez użytkownika (np. dotyczące wiadomości e-mail i innych materiałów o charakterze marketingowym)
 13. Zmiany w niniejszych Informacjach o polityce prywatności
 14. Kontakt/Więcej informacji

 

1. Kim jesteśmy?

Panasonic Electric Works Europe AG  (“Panasonic”, “my”, “nas” or “nasz”)

Robert-Koch-Strasse 100
85521 Ottobrunn

Germany

Jesteśmy częścią Panasonic Corporation z siedzibą w: Kadoma, prefektura Osaka, Japonia.

 

Mamy szereg podmiotów stowarzyszonych, których lista znajduje się tutaj: https://www.panasonic-electric-works.com/pl/panasonic-electric-works-w-europie.htm

 

2. Co to są Dane osobowe?

Do celów niniejszych Informacji o polityce prywatności termin „Dane osobowe” oznacza wszelkie dane dotyczące użytkownika lub dane umożliwiające — w sposób bezpośredni lub pośredni — jego identyfikację. Na przykład dane umożliwiające identyfikacje użytkownika mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, dane dotyczące płatności, określony numer identyfikacyjny produktu/urządzenia Panasonic, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. identyfikatory plików cookie i adres IP) albo jeden lub więcej czynników w sposób szczególny określających jego tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną. W przypadku łączenia innych danych (np. informacji, które samodzielnie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika) z Danymi osobowymi traktujemy takie połączone dane jako Dane osobowe.

3. Jakie Dane osobowe dotyczące użytkownika są gromadzone przez Panasonic?

 

 1. Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkownika
  W ramach niektórych oferowanych przez nas Usług użytkownik może bezpośrednio przekazywać nam swoje Dane osobowe.
  Tworzenie konta lub profilu Panasonic
  Gdy użytkownik tworzy konto lub profil w witrynie internetowej lub aplikacji Panasonic (na przykład podczas rejestracji produktu w dziale obsługi klienta w celu uzyskania gwarancji lub rejestracji w charakterze partnera Panasonic), prosimy go o podanie pewnych Danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wszelkie utworzone przez użytkownika konta Panasonic są zabezpieczone hasłem, a w celu weryfikacji konta podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem działu obsługi klienta lub kontaktu w innej sprawie prosimy o podanie imienia i nazwiska użytkownika. Rejestracja produktu lub urządzenia w witrynie Panasonic
  W przypadku zakupu produktu lub urządzenia Panasonic użytkownik może zarejestrować dany produkt lub urządzenie w witrynie Panasonic w celu realizacji jego funkcji, np. uzyskania gwarancji na produkt/urządzenie lub skorzystania z promocji. W celu rejestracji produktu lub urządzenia możemy gromadzić Dane osobowe użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące posiadanego produktu lub urządzenia Panasonic, np. numer seryjny (lub inny identyfikator produktu/urządzenia), a także informacje o dacie zakupu.
  Komunikacja z firmą Panasonic
  Gdy użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie handlowe lub rozmawia z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście, możemy gromadzić Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu. Możemy także zbierać informacje na temat posiadanych przez niego produktów lub urządzeń Panasonic, np. numery seryjne i daty zakupu. Możemy także tworzyć dzienniki i raporty przydatne przy diagnozowaniu problemów związanych z działaniem produktu lub aplikacji, a także rejestrować dane dotyczące problemu. Wykorzystujemy te dane na potrzeby obsługi klienta i świadczenia wsparcia w zakresie produktów. Możemy uzyskiwać dostęp do odpowiedniego profilu lub konta Panasonic użytkownika w celu zapewnienia mu niezbędnej pomocy lub żądanego bądź wymaganego wsparcia. Możemy także rejestrować i analizować rozmowy użytkownika z przedstawicielami działu obsługi klienta (np. w przypadku kontaktu telefonicznego) w celach szkoleniowych i związanych z obsługą reklamacji, a także przeglądać wszystkie dane przekazane przez użytkownika w dobrowolnych ankietach przeprowadzanych wśród klientów. Rejestrujemy i analizujemy rozmowy prowadzone z użytkownikiem wyłącznie wówczas, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, a o podjęciu takich działań zawsze informujemy użytkownika.
 2. Informacje na temat korzystania przez użytkownika z Usług
  Możemy gromadzić dane na temat korzystania przez użytkownika z Usług za pośrednictwem oprogramowania urządzenia/produktu Panasonic oraz w inny sposób, a także podczas korzystania przez użytkownika z naszych aplikacji internetowych. Możemy na przykład gromadzić:
  Dane dotyczące urządzenia/produktu — takie, jak model sprzętu, numer IMEI urządzenia/produktu, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia oraz numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie, informacje o sieci komórkowej, system operacyjny urządzenia przenośnego, typ przeglądarki dla urządzeń przenośnych, ustawienia strefy czasowej, a także inne unikatowe identyfikatory urządzeń, adres IP, szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Usług.
  Dane dziennika — na przykład czas i okres korzystania z Usługi, hasła wyszukiwania wprowadzane w Usługach oraz wszelkie dane przechowywane w plikach cookie zapisanych w produkcie/urządzeniu użytkownika lub w naszej aplikacji.
  Dane o lokalizacji — na przykład sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o znajdujących się w pobliżu punktach dostępowych Wi-Fi i stacjach komórkowych, które mogą być nam przekazywane, gdy użytkownik korzysta z niektórych Usług. Do działania niektórych funkcji Usług z obsługą lokalizacji wymagane są Dane osobowe użytkownika. Jeśli użytkownik chce korzystać z danej funkcji, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystywanie jego danych w tym celu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, zmieniając ustawienia urządzenia/produktu.
 3. Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych
  Możemy uzyskiwać Dane osobowe od podmiotów zewnętrznych (tj. innych firm). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.
  Informacje ze źródeł dostępnych publicznie
  Możemy uzyskiwać Dane osobowe użytkownika ze źródeł dostępnych publicznie, o ile otrzymywanie takich danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Takie dane mogą być zestawiane z innymi informacjami na temat użytkownika lub od niego uzyskanymi.
  Możemy także uzyskiwać dane dotyczące użytkownika z mediów społecznościowych, jeśli użytkownik wybierze opcję połączenia z tymi serwisami.
 4. Inne sposoby zbierania Danych osobowych użytkownika
  Możemy gromadzić Dane osobowe użytkownika, korzystając z innych sposobów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej:
  Tablice wiadomości i fora
  Niektóre witryny internetowe i aplikacje Panasonic obsługują tablice wiadomości, fora, tablice ogłoszeń, czaty, blogi i podobne funkcje („Ogłoszenia społecznościowe”), za pomocą których użytkownik może publikować informacje, wiadomości i inne materiały. Zalecamy szczególną ostrożność w przypadku ujawniania przez użytkownika jakichkolwiek Danych osobowych za pośrednictwem takich usług. Dane mogą zostać upublicznione i być dostępne dla użytkowników naszych witryn internetowych, a także dla szerszego grona odbiorców.
  Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Ogłoszeń społecznościowych, musimy w ramach procesu rejestracji gromadzić pewne Dane osobowe, w tym imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).
  Promocje, gry, loterie i konkursy
  Jeśli użytkownik bierze udział w losowaniach, turniejach, grach internetowych, loteriach, konkursach lub podobnych promocjach („Akcje”) możemy wykorzystywać podane przez niego Dane osobowe do celów prowadzenia tych Akcji. Na potrzeby prowadzenia takich Akcje możemy zwrócić się do użytkownika z prośbą o podanie określonych Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, data urodzenia i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).
  W zakresie, w jakim warunki jakiejkolwiek takiej promocji dotyczące postępowania z Danymi osobowymi użytkownika jest sprzeczny z niniejszymi Informacjami o polityce prywatności, warunki promocji mają charakter nadrzędny. Zalecamy staranne zapoznanie się z regulaminem każdej Akcji.
  Subskrypcje i biuletyny
  Jeśli użytkownik subskrybuje nasze biuletyny i wiadomości o charakterze promocyjnym, możemy gromadzić jego Dane osobowe w celu świadczenia tej usługi. Wymagane Dane osobowe obejmują adres e-mail i kod pocztowy użytkownika. Tego rodzaju usługi subskrypcyjne są świadczone użytkownikowi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na jego wyraźną prośbę.
  Przesyłanie przez użytkownika Danych osobowych do witryny lub aplikacji Panasonic
  Ponadto możemy gromadzić Dane osobowe przekazywane przez użytkownika w drodze przesyłania treści (np. filmów lub zdjęć) do naszych witryn lub aplikacji internetowych. W takich przypadkach mogą być gromadzone następujące Dane osobowe użytkownika wymagane w celu publikowania treści w naszych witrynach lub aplikacjach internetowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie Dane osobowe zawarte w treściach przesłanych przez użytkownika. Gromadzenie przez nas takich treści zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Korzystanie z witryn internetowych i uczestnictwo w kampaniach
  Jeśli użytkownik akceptuje śledzące pliki cookie, nasze systemy automatyzacji działań marketingowych będą monitorować korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych i jego uczestnictwo w kampaniach (np. udział w targach lub kliknięte biuletyny). Tego rodzaju działania podejmujemy w celu lepszego poznania naszych klientów i dostosowania komunikacji marketingowej pod kątem trafności.
  Portal dla partnerów biznesowych firmy Panasonic
  Aby zostać partnerem firmy Panasonic, należy przekazać podstawowe dane na temat firmy, pracownika dokonującego rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), a także informacje o produktach Panasonic, które firma chce promować.
  Panasonic Partner Academy
  Panasonic Partner Academy to platforma edukacyjna do prowadzenia szkoleń dla partnerów biznesowych firmy Panasonic z udziałem osobistym lub w formie e-szkoleń. Na platformie rejestrowane są wyniki szkoleń wszystkich pracowników partnera, którzy w nich uczestniczą. Rejestrowane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz wyniki szkolenia.

4. Jakie są podstawy prawne korzystania z Danych osobowych użytkownika ?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w przypadku podstaw prawnych do takiego działania.

Dlatego też  przetwarzamy dane osobowe tylko w następujących przypadkach:

 • uzyskaliśmy wcześniejszą jednoznaczną zgodę użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub podjęcia kroków przed zawarciem nowej umowy na żądanie użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony waszych żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, z wyjątkiem przypadków, gdy są one nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika.  Przykłady takich „uzasadnionych interesów” zawierają:
  • korzystanie z opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na korzystanie z niektórych platform oferowanych przez dostawców);
  • ochronę bezpieczeństwa naszych systemów IT, architektury i sieci; i
  • w celu spełnienia naszych celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

5. Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

Gromadzone Dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

Rejestracja produktów/urządzeń — w celu rejestracji użytkownika albo jego urządzenia lub produktu na potrzeby świadczonych Usług

Świadczenie Usług — w celu realizacji Usług lub określonej ich funkcji na żądanie użytkownika, w tym umożliwienia nam wywiązania się z zobowiązań na mocy jakiejkolwiek zawartej z użytkownikiem umowy (np. gwarancji na produkt lub urządzenie)

Ankiety — w celu proszenia użytkownika o przekazanie opinii lub komentarzy na temat Usług, a także w celu przeprowadzania innych ankiet

Dostosowanie i określanie odbiorców treści — w celu dostarczania dostosowanych treści oraz przedstawiania rekomendacji w oparciu o dotychczasową aktywność użytkownika w Usługach. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do skuteczniejszego określania odbiorców docelowych Usług, treści, rekomendacji, reklam i wiadomości (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie)

Reklamy — do celów reklamowych, takich jak dostarczanie dostosowanych reklam i treści sponsorowanych oraz przesyłanie użytkownikowi wiadomości promocyjnych

Analityka — do celów oceny i analizy rynku, klientów, produktów, urządzeń i innych Usług (co obejmuje zwracanie się do użytkownika o przekazywanie opinii na temat produktów i usług oraz przeprowadzanie ankiet wśród klientów)

Statystyka — w celu opracowywania anonimowych, zagregowanych danych statystycznych na temat użycia Usług. Te anonimowe dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym

Usprawnianie Usług — do opracowywania i ulepszania nowych i istniejących produktów i Usług Panasonic oraz rekomendacji, reklam i innych materiałów, a także w celu uzyskiwania szerszej wiedzy na temat preferencji użytkownika

Obsługa klienta — w celu realizacji obsługi klienta w zakresie urządzeń i produktów oraz udzielania odpowiedzi na wszelkie inne zapytania dotyczące wsparcia (co obejmuje np. obsługę reklamacji)

Zapobieganie przestępstwom — w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom oraz ich wykrywania

Cele biznesowe — w celu monitorowania działalności gospodarczej oraz prowadzenia rejestrów wewnętrznych

Publikowanie komentarzy użytkownika — w przypadku przesłania przez użytkownika recenzji, komentarzy lub treści dotyczących produktów lub urządzeń do naszych witryn lub aplikacji oraz w przypadku udziału w dobrowolnej ankiecie możemy zamieścić linki do komentarzy użytkownika, a także je opublikować lub upublicznić, w tym w naszych własnych reklamach

Zobowiązania prawne — w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych

Konkursy i promocje — w celu organizowania losowań nagród, konkursów i innych promocji lub ofert w zakresie dozwolonym przez prawo

Szkolenia — w celu prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz zapewniania jakości, zwłaszcza w przypadku specjalistów ds. obsługi klienta

Aktualizacje — do celów komunikacji z użytkownikiem, w tym komunikacji dotyczącej konta, profilów lub transakcji użytkownika, przekazywania ważnych informacji na temat produktów, urządzeń, aplikacji lub innych Usług użytkownika, przesyłania powiadomień dotyczących wszelkich istotnych zmian w Informacjach o polityce prywatności oraz, za zgodą użytkownika i w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, do celów marketingowych, przesyłania użytkownikowi ofert i promowania Usług.

Prawo zezwala na sposoby wykorzystania Danych osobowych przedstawione powyżej w oparciu o założenie, że działamy w naszym „uzasadnionym interesie”.

Wycofanie produktu — w bardzo mało prawdopodobnej sytuacji, w której firma Panasonic jest zmuszona wycofać dowolny produkt, w tym z przyczyn bezpieczeństwa, dane użytkownika są wykorzystywane do przekazania użytkownikowi instrukcji zwrotu produktu.
Wiadomości marketingowe
Firma Panasonic może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu dostarczania biuletynów i innych wiadomości za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych (SMS) i/lub telefonicznie, o ile użytkownik wyraził na to zgodę lub jest to w inny sposób dozwolone przez obowiązujące prawo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Opcje wybrane przez użytkownika” w niniejszych Informacjach o polityce prywatności.

Łączenie danych osobowych

Możemy łączyć Dane osobowe zebrane od użytkownika (w tym informacje otrzymane od innych Podmiotów stowarzyszonych firmy Panasonic) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy na przykład łączyć różne bazy danych zawierające Dane osobowe użytkownika, aby świadczyć lepsze usługi wsparcia i dostarczać bardziej spersonalizowane treści (takie jak informacje marketingowe i reklamy).

6. Komu ujawniamy dane użytkownika?

Nie będziemy ujawniać Danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym na potrzeby ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy jednak ujawniać dane użytkownika następującym podmiotom:

Podmioty stowarzyszone firmy Panasonic

Możemy przekazywać Dane osobowe użytkownika innym Podmiotom stowarzyszonym firmy Panasonic w celu świadczenia wymaganych przez użytkownika Usług lub realizacji jakichkolwiek innych usług bądź wsparcia na żądanie użytkownika. Wszystkie Podmioty stowarzyszone firmy Panasonic są zobowiązane do stosowania praktyk ochrony prywatności opisanych w niniejszych Informacjach o polityce prywatności lub innej polityce prywatności, o której mogą poinformować użytkownika.

Dostawcy usług

Korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców usług, którzy wspierają nas w zarządzaniu określonymi działaniami i usługami w naszym imieniu. Do tych działań i usług należą: centrum obsługi telefonicznej używane przez firmę Panasonic do obsługi klientów, dostarczanie danych, czyszczenie danych, realizacja zakupów i dostarczanie produktów, przetwarzanie płatności kartą kredytową, wysyłanie poczty i wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS), dostarczanie reklam, analizowanie użycia Usług, śledzenie skuteczności kampanii marketingowych, zapewnianie użytkownikom łączności z serwisami społecznościowymi, świadczenie usług wykrywania oszustw i wsparcia. Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika takim firmom zewnętrznym wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w naszym imieniu. Firmy te będą działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Zewnętrznymi dostawcami usług są na przykład:

Dostawcy usług poczty elektronicznej — korzystamy z usług w chmurze na platformach Pardot i Mailingwork, które umożliwiają nam wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zgodnie z ich preferencjami marketingowymi.

Dostawcy usług analitycznych — dostawcy usług analitycznych pomagają nam zrozumieć sposób użycia naszych produktów i urządzeń oraz innych Usług, co pozwala nam udoskonalać świadczone Usługi. Obecnie korzystamy z usług analitycznych realizowanych przez następujących dostawców: Google Analytics i Pardot. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookie.

Dostawcy sieci społecznościowych

Możemy przekazywać Dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, określonym dostawcom sieci społecznościowych w celu wyświetlania reklam Usług na stronach sieci społecznościowych, z których korzysta użytkownik. Dane osobowe użytkownika są udostępniane dostawcom sieci społecznościowych wyłącznie zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika i obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty zewnętrzne w sytuacjach wymaganych przez prawo lub w celu ochrony Usług

Udostępniamy Dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem lub w ramach obowiązujących procedur prawnych, w tym na żądanie organów ścigania lub innych agencji administracji państwowej, w celu ochrony naszych klientów (np. aby przeciwdziałać spamowi lub próbom oszukania użytkowników Usług), w celu obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa Usług (np. aby powstrzymywać ataki na nasze systemy lub sieci bądź im zapobiegać) oraz w celu ochrony praw lub własności firmy Panasonic, w tym egzekwowania warunków lub umów regulujących korzystanie z Usług.

Anonimowe statystyki

Z różnych przyczyn (przedstawionych w niniejszych Informacjach o polityce prywatności) przygotowujemy i opracowujemy anonimowe, zagregowane lub ogólne dane i statystyki. Dane te są anonimowe (tj. nie umożliwiają identyfikacji użytkownika), dlatego nie uważamy ich za Dane osobowe. Z tego względu możemy je udostępniać dowolnym podmiotom zewnętrznym (takim jak Podmioty stowarzyszone, partnerzy, reklamodawcy czy inne).

Inne firmy zaangażowane w transakcje korporacyjne

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym (lub innym Podmiotom stowarzyszonym firmy Panasonic) w ramach reorganizacji, fuzji, transferu, sprzedaży, spółki typu joint venture, zlecenia lub przekazania w inny sposób całości lub dowolnej części działalności biznesowej, aktywów lub akcji firmy Panasonic, w tym bez ograniczeń w związku z bankructwem lub innym podobnym postępowaniem.

Zewnętrzni dostawcy konkursów

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom losowań, konkursów, loterii fantowych, turniejów i podobnych promocji. Użytkownik otrzyma informację na temat takich dostawców zewnętrznych przed wzięciem udziału w jakimkolwiek konkursie, losowaniu, loterii fantowej lub podobnej promocji.

Inne podmioty za zgodą użytkownika lub wskazane przez użytkownika

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie ujawnienie lub go zażąda.
Szereg Usług świadczonych przez Panasonic daje użytkownikom możliwość przesyłania i udostępniania określonych Danych osobowych, takich jak wiadomości, zdjęcia, filmy i inne treści. Wszelkie Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się przesłać i udostępnić na publicznie dostępnym profilu, mogą być przeglądane przez innych użytkowników. Z tego względu należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z Usług Panasonic.

7. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych użytkownika?

Firma Panasonic wprowadziła rygorystyczne fizyczne i techniczne zabezpieczenia Danych osobowych gromadzonych w związku z Usługami. Należy jednak pamiętać, że pomimo rygorystycznych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony Danych osobowych nie ma witryny, produktu, urządzenia, aplikacji internetowej, transmisji danych, systemu komputerowego ani połączenia bezprzewodowego, które byłyby całkowicie bezpieczne. Z tego powodu nie możemy gwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika.
Miejsce przechowywania Danych osobowych
Gromadzone przez nas Dane osobowe użytkownika są przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Szyfrowanie
Wszystkie Dane osobowe dostarczone przez użytkownika są rejestrowane, przesyłane i przechowywane przy użyciu szyfrowania. Dane są przechowywane w centrach danych o wysokim poziomie zabezpieczeń.
Inne środki bezpieczeństwa
Ochrona bezpieczeństwa informacji, w tym zabezpieczenie Danych osobowych, jest realizowane w ramach globalnego programu firmy Panasonic o nazwie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” (ISM, Information Security Management). Cel, standardy i sposoby implementacji są opisane w Polityce, standardach i wytycznych obowiązujących na całym świecie. Wszystkie centralne systemy informatyczne w Europie są dostępne z zewnątrz i podlegają regulacjom normy ISO 27001. Aby zapewnić poufność, integralność i dostępność wszystkich danych w całym cyklu życia informacji, od ich zebrania po zniszczenie, program i wszystkie jego części są realizowane zgodnie z cyklem PDCA (planowanie, wykonanie, sprawdzenie, działanie).
Korzystanie z funkcji mediów społecznościowych i forów
Określone Usługi obejmują korzystanie z sieci społecznościowych, czatów i forów. Użytkownik powinien się upewnić, że podczas korzystania z tych funkcji nie przesyła danych osobowych, których nie chce udostępniać w celu wyświetlania, gromadzenia lub wykorzystywania przez innych użytkowników.

8. Dostęp do Danych osobowych użytkownika i przysługujące mu prawa

Panasonic gromadzi, przechowuje i przetwarza Dane osobowe użytkownika zgodnie z prawami przysługującymi użytkownikowi na mocy wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.
Prawa użytkownika na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych obejmują prawo dostępu do kopii jego Danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych Danych osobowych oraz prawo do niewyrażenia, w niektórych przypadkach, zgody na przetwarzanie przez nas Danych osobowych. Prawo do wycofania zgody — użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas Danych osobowych, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.  Użytkownik, który chce wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Informacji o polityce prywatności.
Egzekwowanie praw użytkownika
Użytkownik, który chce wyegzekwować którekolwiek ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Informacji o polityce prywatności. Odpowiemy na wniosek użytkownika bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania takiego wniosku, chyba że obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych dopuszczają dłuższy okres. Możemy też pobrać uzasadnioną opłatę za obsługę wniosku, o której poinformujemy użytkownika. Należy pamiętać, że pobieramy opłatę wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.
Reklamacje
Jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy przestrzegamy praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, może skontaktować się z biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych www.giodo.gov.pl  , które jest podmiotem regulującym kwestie ochrony danych w Polsce, gdzie znajduje się siedziba Panasonic Electric Works Polska sp. z o.o.  Użytkownicy przebywający poza terytorium Polski mogą kontaktować się z lokalnymi instytucjami nadzorującymi ochronę danych.

9. Przechowywanie danych — okres przechowywania Danych osobowych użytkownika

Panasonic będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zgromadzono takie dane.

10. Linki i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych Usługach

Witryny internetowe, aplikacje i produkty Panasonic mogą zawierać linki do innych witryn podmiotów zewnętrznych, które nie są obsługiwane przez firmę Panasonic, a nasze witryny oraz produkty i urządzenia użytkownika mogą zawierać aplikacje, które można pobrać z witryn podmiotów zewnętrznych. Witryny i aplikacje, do których prowadzą takie linki, znajdują się poza kontrolą firmy Panasonic. Z tego względu Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną prywatnością ani za treści zawarte w jakichkolwiek witrynach i aplikacjach internetowych, do których prowadzą te linki. Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek witryn lub aplikacji podmiotów zewnętrznych, wszystkie Dane osobowe gromadzone przez witryny lub aplikacje takiego podmiotu zewnętrznego będą podlegać zasadom ochrony prywatności tego podmiotu. Panasonic zdecydowanie zaleca, aby użytkownik uważnie zapoznał się z zasadami ochrony prywatności wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym przekazuje swoje Dane osobowe.

11. Pliki cookie

Co to są pliki cookie?
Firma Panasonic, a także niektóre inne podmioty zewnętrzne oferujące treści, reklamy lub inne funkcje w Usługach, mogą używać plików cookie i innych technologii w określonych obszarach Usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być odczytane przez serwer WWW w domenie, która umieszcza plik cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, świadczenia pomocy podczas logowania, dostarczania ukierunkowanych reklam i analizowania działania witryny.
Więcej informacji o plikach cookie
Więcej informacji na temat zastosowania plików cookie, sposobów ich użycia przez firmę Panasonic i inne podmioty zewnętrzne, a także możliwości ich wyłączenia można znaleźć w naszej Polityce cookie.

12. Opcje wybrane przez użytkownika (np. dotyczące wiadomości e-mail i innych materiałów o charakterze marketingowym)

Panasonic oraz Podmioty stowarzyszone firmy Panasonic mogą używać Danych osobowych użytkownika (takich jak dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) do przesyłania użytkownikowi za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych (SMS) lub telefonicznie korespondencji o charakterze marketingowym, która dotyczy produktów, urządzeń i innych Usług Panasonic, zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi wiadomości e-mail i kontaktu określonych w Centrum subskrypcji Panasonic.
Kiedy użytkownik kupuje produkty lub urządzenia firmy Panasonic, kontaktuje się z naszymi przedstawicielami ds. obsługi klienta, tworzy konto lub profil w jednej z Usług lub subskrybuje jedną z Usług, może otrzymać zapytanie o wyrażenie zgody (lub, w przypadkach dozwolonych na mocy obowiązującego prawa, o odmowę zgody) na otrzymywanie takiej korespondencji o charakterze marketingowym.
Panasonic nie udostępnia Danych osobowych podmiotom zewnętrznym na potrzeby realizowania ich własnych celów marketingowych.
Panasonic może również wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do personalizowania i określania odbiorców komunikacji marketingowej, aby zapewnić możliwie najlepsze dostosowanie wszelkiej przesyłanej korespondencji marketingowej do zainteresowań i potrzeb użytkownika.
Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej od firmy Panasonic, należy zaktualizować preferencje dotyczące wiadomości e-mail i kontaktu w profilu w Centrum subskrypcji lub kliknąć link „Unsubscribe” (Zrezygnuj z subskrypcji) w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub SMS o charakterze marketingowym lub promocyjnym.

13. Zmiany w niniejszych Informacjach o polityce prywatności

Niniejsze Informacje o polityce prywatności mogą okresowo ulegać zmianom, dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać dostępność zaktualizowanych wersji dokumentu. Legenda „Data ostatniej aktualizacji” u dołu tej strony określa datę ostatniej aktualizacji polityki. Wszelkie wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania zaktualizowanych Informacji o polityce prywatności.
Poinformujemy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, jakie zostaną wprowadzone, oraz uzyskamy jego zgodę w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa. Panasonic przyśle takie powiadomienie pocztą e-mail lub opublikuje informację o zmianach w witrynie internetowej firmy Panasonic lub za pośrednictwem odpowiednich Usług.

14. Kontakt/Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub użycia Danych osobowych użytkownika lub w celu poprawienia, zablokowania bądź sprostowania Danych osobowych użytkownika, zgłoszenia w odniesieniu do nich zastrzeżeń lub uzyskania do nich dostępu albo w celu wycofania zgody na dowolny obowiązujący aspekt niniejszych Informacji o polityce prywatności prosimy o kontakt:

 1. Pocztą:

  Data Privacy Officer
  Panasonic Electric Works Europe AG

  Robert-Koch-Straße 100
  85521 Ottobrunn, Germany

  HRB 73646
  Amtsgericht München 05.06.84
  Ust-IdNr.: DE 131165878
  Ust.-Nr.: 139/116/20035
 2. Pocztą e-mail:
  info.peweu@eu.panasonic.com
 3. Pod numerem telefonu:
  Tel.: +49(0)89 45354-1000

Ostatnia aktualizacja: 05/2018