Metody znakowania

Grawerowanie
 Powrót

Grawerowanie Grawerowanie

Ta metoda znakowania polega na usunięciu warstw materiału i wykonaniu wgłębień w powierzchni. Dzięki dużej gęstości mocy promieniowania laserowego następuje lokalne odparowanie lub stopienie materiału. Przy użyciu tej metody można trwale znakować nawet bardzo twarde metale lub komponenty ceramiczne. Głębokością grawerunku można sterować za pomocą parametrów obróbki. Grawerunki nie ulegają zużyciu. Dlatego metodę tę powszechnie stosuje się do znakowania części poddanych ścieraniu albo podczas obróbki antykorozyjnej elementów powlekanych.

Odpowiednia technologi:

  • Użyty laser:

    LP-M System znakowania laserowego
Wyżarzanie
 Powrót

Wyżarzanie Wyżarzanie

Metale takie jak stale nierdzewne lub tytan są lokalnie podgrzewane laserem, co powoduje zmianę mikrostruktury i powstanie warstwy tlenku metalu. Dzięki tym dwóm czynnikom powstaje kolorowe oznaczenie. W zależności od temperatury i grubości warstwy tlenku można uzyskać różne kolory: żółty, zielony, czerwony, niebieski, a nawet czarny. Znakowanie w kolorze czarnym zapewnia największy kontrast i nie zużywa się, a powierzchnia przedmiotu pozostaje absolutnie gładka, ponieważ ten proces nie wiąże się z usuwaniem materiału. Tę metodę znakowania stosuje się zawsze wtedy, kiedy nie można uszkodzić powierzchni, np. w przypadku narzędzi chirurgicznych, łożysk kulkowych czy cylindrów hydraulicznych.

Odpowiednia technologi:

Spienianie
 Powrót

Spienianie Spienianie

Spienianie to metoda znakowania, którą można zastosować tylko w przypadku niektórych tworzyw sztucznych. Promień lasera topi miejscowo tworzywo, a wskutek parowania węgla i dodatków powstają małe pęcherzyki gazu, które spieniają materiał. Współczynnik chłodzenia jest na tyle wysoki, aby szczelnie zamknąć pęcherzyki. W ten sposób powstaje oznaczenie wystające nad powierzchnię. Światło padające na oznakowany przedmiot odbija się inaczej od „spienionych” miejsc, więc oznaczenie odróżnia się kolorem i kontrastem od ciemnego tworzywa sztucznego.

Odpowiednia technologi:

Karbonizacja
 Powrót

Karbonizacja Karbonizacja

Karbonizacja to reakcja termochemiczna, podczas której rozbijane są związki chemiczne węgla i uwalniany jest węgiel. Karbonizację wykorzystuje się do znakowania jasnych tworzyw sztucznych i materiałów organicznych (papieru, tektury, drewna i skóry). Pozwala osiągnąć efekty kolorystyczne o różnej jasności.

Odpowiednia technologi:

Usuwanie warstw
 Powrót

Usuwanie warstw Usuwanie warstw

Ta metoda polega na pośrednim znakowaniu materiałów powlekanych, takich jak aluminium anodowane, folie do znakowania laserowego i materiały lakierowane. Promień lasera usuwa naniesione wcześniej warstwy poprzez parowanie, odkrywając materiał bazowy - w ten sposób powstaje oznaczenie. Tę metodę znakowania często wykorzystuje się w przemyśle motoryzacyjnym, np. w produkcji elementów znajdujących się na desce rozdzielczej: przez usunięcie warstw lakieru powstają podświetlane ikony i symbole na elementach z przejrzystych tworzyw sztucznych. Inne zastosowanie polega na tworzeniu etykiet samoprzylepnych znakowanych przy użyciu folii do znakowania laserowego. Podczas tego procesu promień lasera można wykorzystać nie tylko do znakowania, ale też do cięcia folii.

Odpowiednia technologi: